ÅRSMØTE 23.02.22 KL 19


Velkommen til årsmøte på klubbhuset onsdag 23.02.22 kl 19.


Innkomne saker må vera styret i hende seinast 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste med alle saksdokument vil bli tilgjengeleg seinast ei veke før årsmøte på heimesida hognestadil.no 

StyretÅrsmøtepapirer:

Årsmelding HIL 2021.pdf

-Valkomiteen si innstilling til årsmøte 2022.pdf

Org.plan revidert februar 2021.pdf