For leige av klubbhuset kontakt: Henriette Njølstad

epost: klubbhus@hognestadil.no

tlf: 92280844

Leietaker må være 25 år.

Pris for leige i helgene er kr 4000 inkludert utvask.

Pris for medlemmer er kr 3000 inkludert utvask

Medlemmer som høyrer til Hognestad skulekrets kan leige klubbhuset til selskap/barneselskap i vekedagar for kr 1000 (inkl ikkje utvask). 

Klubbhuset er utstyrt med fullt kjøkken, ny steamer og det er servise til 90 personer. 
Det er og mogleg å nytta prosjektor/lerret og lydanlegg.


Presentasjon av klubbhus