Nytt klubbhus!!

Postet av Hognestad IL den 3. Jun 2015

På det ekstraordinære årsmøtet tirsdag 02.06 ble det vedtatt å fortsette med planene om nytt klubbhus. 13 for, ingen mot.

Vi mangler fortsatt endelig budsjett, men i grove trekk blir dette delt opp i 3 like store deler.
Vi som idrettslag, kommunen og de statlige tippemidlene betaler alle vår del. Totalkostnaden for alt ventes og komme opp i 4,8 millioner, så vi i HIL må ut med ca 1,5 millioner.

Dette må dekkes inn en plass, så det kommer til å gjøres en stor innsats med sponsing, dugnad og andre økte inntekter. Er du ikke medlem i klubben, så ta kontakt, så melder vi deg inn. Vet du og om noen som kan stille som sponsor så tar du og kontakt.


Har du spørsmål, vil bli medlem eller vet om potensielle sponsorer til nytt klubbhus; ta kontakt!

Mailadressen er klubbhus@hognestadil.no

Her er tegningene på det flotte bygget: Skisseprosjekt Hognestad IL.pdf
Kommentarer

— Guest