Tom har tatt idrettsmerket i 50 år

Postet av Hognestad IL den 23. Feb 2023

Tom Hetland er sjeldan vare! Han har nemleg tatt idrettsmerket 50 gonger.

Einaste på Hognestad i fjor

På Hognestad idrettslag sitt årsmøte 23. februar fekk han utdelt diplom som eit bevis på at det 50. idrettsmerket vart gjennomført i 2022. 

Diplomet er underteikna både presidenten og generalsekretæren i Norges idrettsforbund og vart utdelt av Zofia Nedrebø, ansvarleg for idrettsmerket i Hognestad Idrettslag. 

Ikkje berre er Tom Hetland sjeldan som gjennomførte for 50. gong. Han er også sjeldan fordi han var den einaste som tok idrettsmerket i Hognestad Idrettslag i fjor. 

I 2023 blir det lagt opp til tre moglegheiter til å ta idrettsmerket på Hognestad, og både Tom og Zofia oppfordrar fleire til å prøva seg.

Fin måte å halda seg i form

Mange tykkjer at å ta idrettsmerket er ein fin måte å halda seg i form på, og krava varierer for dei ulike aldersgruppene. 

Idrettsmerket vart oppretta 29. mai 1915 på eit fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. 

Krava til idrettsmerket er revidert fleire gonger. 
Pris til Hognestadbladet

Postet av Hognestad IL den 21. Feb 2023

Lodve Haugland, Jorunn Erga Steinsland og Tom Hetland i bladstyret i Hognestad idrettslag med Jæren mållag sin målpris for 2022. Til høgre står leiar i Jæren mållag, Magne Viggo Høyland. Øyvind Nordsletten var også i bladstyret i 2022, men var ikkje til stades då biletet vart tatt. 

 

Jæren mållag gir målprisen for 2022 til Hognestadbladet og Hognestad IL! 

Dette tykkjer idrettslaget er veldig stas. Prisen vart delt ut på årsmøtet torsdag 23. februar.

Idrettslaget får prisen for godt arbeid med Hognestadbladet. Både godt språk og god redigering vart trekt fram. Bladet har i fleire år hatt nynorsk som hovudmålform.

Hognestadbladet starta som eit reint idrettslagsblad, men har utvikla seg til å også vera eit bygdeblad. Bladet kjem ut to gonger i året og blir laga på dugnad. Tom Hetland har vore redaktør i mange år. 

Ein gåvesjekk på 10.000 kroner frå Jæren sparebank følgjer med prisen. 

Tusen takk for gild pris! 
Invitasjon til deg som har bidratt litt ekstra i 2022

Postet av Hognestad IL den 9. Feb 2023

Idrettslaget vil gjerne takka alle som har bidratt litt ekstra i 2022 med å invitera til middag på Bryne kro og hotell mandag 20. februar kl 19.30. 

Denne invitasjonen går ut til deg som sit i hovudstyret eller i ein komité, anten det er huskomitéen, bladstyret, teltgjengen eller ein annan av idrettslaget sine komitéar. Det gjeld óg alle trenarar, anten du får lønn eller gjer jobben på dugnad og alle ungdommar som står i kiosken eller sørgjer for at me har eit reint og fint klubbhus til ei kvar tid. 

Vil du vera med på ein hyggeleg kveld med god mat, meld i frå til Henriette Njølstad, anten på messenger eller på tlf 92280844. Påmeldinga er bindande og fristen er 13. februar. HUgs å gi beskjed om eventuelle allergiar.

Me set stor pris på dykk alle og håper på mange gilde øyeblikk i året som kjem!

Her kan du lesa årsmeldinga for 2022

Postet av Hognestad IL den 7. Feb 2023

Her er årsmeldinga for 2022: 412705-ÅRSMELDING-2022-v1.pdfÅrsmøte 23. februar kl 19:00

Postet av Hognestad IL den 7. Feb 2023

Hognestad idrettslag kallar inn til årsmøte på Hognestad klubbhus 23. februar kl 19:00.

Her vil det bli mykje god informasjon om idrettslaget, blant anna om tilbygget til hallen som nå er under full planlegging!

Me oppfordrar alle medlemmer og foresatt til medlemmer å delta på årsmøtet.