Bli med på dugnad 22. april

Postet av Hognestad IL den 12. Apr 2023

SIST DUGNAD: Bilete frå fjorårets dugnad.

Nå er det på tide med vårreingjering og fiksing i og ved klubbhuset.

Her kan alle bidra, anten du vil vera ute eller inne.

Kvar oppgåve har ein ansvarleg, men her trengst fleire hender.

Idrettslaget oppfordrar alle som kan til å setja av nokre timar og delta. 

Møt opp ved klubbhuset 22. april kl 10.00

På kvelden blir det posefest på klubbhuset


Dette skal gjerast inne:

1. Rydda i kjøkkenskap og telja opp glass, tallerkenar osv.

Ansvarleg: Henriette

2. Vaska merke på veggar i sal og gang.

Ansvarleg: Henriette

3. Vaska vekk talg på glass i trapp. (husk skrape).

Ansvarleg: Henriette

4. Vaska i kiosken å rydde i skap + markera kor ting skal liggja.

Ansvarlig: Cathrine


Dette skal gjerast ute:

1. Luka bed/plante i potter.

Ansvarleg: Karen

2. Mala fotballbod.

Ansvarleg: Eirik

3. Fiksa straum/hus til plenklipparane.

Ansvarleg: Njål

4. Fjerna den store murblokka ved parkeringa.

Ansvarleg: Eyvind

5. Bruka resten av belegningssteinen frå parkeringa til handicaprampe. Handla inn mer stein?

Ansvarleg: Morten Ellingsen

6. Vaska veggar/rundt vindauga oppe på terrassen+ved hovudinngang, og vaske platting+utemøbler.

Ansvarleg: Eyvind

7. Fiksa skilt/sponsorer. Ta ned gamle å hengja opp nye.

Ansvarleg: Gunnar

8. Fiksa ballbingane.

Ansvarleg: Tommy
HJELP!! Vi trenger dugnadsfolk

Postet av Hognestad IL den 24. Mai 2022

Hjelp!! 

Det er for få som har meldt seg og få som sier JA.

Me mangle 7 stk fredag 27 Mai og hele 17 på lørdag 28 Mai.

Vennligst ring, mail, jungeltelegraf, brevdue evt. røyksignal til 

Gunnar Hognestad

mail: dugnad@hognestadil.no

tlf: 97090131