ÅRSMØTE 2018

Velkommen til årsmøte fredag 15. februar 2019 klokka 19.00 på Klubbhuset.

Innkomne saker må vera styret i hende seinast 14 dagar før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på heimesida www.hognestadil.no

Servering av mat levert av Bryne Kro og Hotell etter årsmøtet. Påmelding til sekretaer@hognestadil.no, helst innan 9.2.19 Velkommen!

Styret

Årsmøtepapirer:

Årsmelding 2018 med saksliste til årsmøte

Organisasjonsplan revidert februar 2019
Levert av IdrettenOnline